біографія


біографія
(опис життя й діяльности кого-н.), життєпис

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

 • бібліографічний — а, е. Прикм. до бібліографія. || Признач. для підготовки фахівців із бібліографії, бібліотекознавства. Бібліографічний інститут. •• Бібліографі/чна рі/дкість про рідкісну книгу або видання …   Український тлумачний словник

 • бібліографія гірнича — библиография горная mine bibliography *Bergbaubibliographie галузь наук. практич. діяльності, основним завданням якої є інформація про друковані праці з гірничої справи (книги, статті, патенти, стандарти, депоновані рукописи, дисертації та ін.).… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • біобібліографія — ї, ж. Вид бібліографії, у якій інформація про твори поєднана з біографічними відомостями про їх авторів і присвяченою їм літературою …   Український тлумачний словник

 • агіографія — (від грецьк.бсуи^ святий, γράφω пишу) література житій святих; жанр духовної біографії людей, по смерті канонізованих церквою, тобто офіційно віднесених нею до лику святих. Адресувалися житія, зазвичай, найширшому колу читачів, котрим мали явити… …   Філософський енциклопедичний словник

 • ідіографічний метод — (від грецьк. ιδνοζ особливий; γράφω пишу) запропонований неокантіанцями Баденської школи (запроваджений Віндельбандом і Риккертом) метод гуманітарних наук про культуру для автентичного осмислення індивідуальних рис історичних явищ шляхом… …   Філософський енциклопедичний словник

 • цивіліографія — соціально філософська дисціпліна, що ставить на меті осмислити феномен виникнення і становлення цивілізації як цілісності. Ц. намагається створити загальну теорію цивілізацій шляхом пошуку певних інваріантів, що є спільними для усіх… …   Філософський енциклопедичний словник

 • автобіограф — а, ч. Автор автобіографії …   Український тлумачний словник

 • автобіографізм — а, ч. Ототожнення письменником героя свого твору, його долі з власною особистістю та біографією …   Український тлумачний словник

 • автобіографічність — ності, ж. Абстр. ім. до автобіографічний …   Український тлумачний словник

 • авторадіографічний — а, е. Стос. до авторадіографії …   Український тлумачний словник

 • агіографічний — а, е. Прикм. до агіографія …   Український тлумачний словник


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.